Llibrets de les falles municipals de València 2018

  • Llibrets de les falles municipals de València 2018
  • Llibrets de les falles municipals de València 2018
  • Llibrets de les falles municipals de València 2018
  • Llibrets de les falles municipals de València 2018

Sobre aquest llibret de falla

L’estudi de disseny gràfic Yogur de Fresa ha estat l’encarregat, un any més, de la maquetació dels dos llibrets de les falles municipals de València. Tots dos llibrets estan en la versió impresa i format digital.

 

Podeu veure el llibrets en el següent enllaços:

• Llibret de falla municpal de València 2018 (major)

• Llibret de falla municpal de València 2018 (infantil)

Data
Categoria
Llibrets de falles
Tags
disseny, falles, falles municpals, llibret de falla, llibrets, maquetació, València