Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al titular de les dades que els mateixos podran ser incorporats a un fitxer automatitzat, titularitat de Yogur de Fresa SL, autoritzant expressament al tractament d’aquestes dades amb la finalitat de poder atendre i resoldre les sol·licituds de consulta i pressupost remeses, així com informar-li d’altres serveis oferits per Yogur de Fresa SL, per qualsevol mitjà de comunicació inclosos electrònics. Així mateix podran ser inclosos les dades que es pogueren generar mitjançant la relació comercial que s’establisca o es poguera establir. Tots els camps són d’obligada emplenament, en un altre cas no podrem atendre la seua consulta. El titular de les dades té reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seues dades, els quals podran ser exercitats per qualsevol mitjà de comunicació escrita que permeta acreditar la identitat de l’interessat a llibret@yogurdefresa.com